Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΔΑΗ πιο πάνω αφίσα περιέχει όλες τις ζωγραφιές των παιδιών και των δυο τάξεων, Δ2 και Ε1, καθώς και φωτογραφίες που βγάλαμε στην εκδρομή μας. Την αφίσα τη στείλαμε στο ΚΠΕ Στυλίδας. Επίσης βάλαμε στο blog μας και μερικές αντιπροσωπευτικές ζωγραφιές .


Δεν υπάρχουν σχόλια: