Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Θρακιώτικα κάλαντα

1.Χριστός γεννιέται,
σα γήλιος φέγγει,
σα νιο φεγγάρι,
σαν παλικάρι.

2.Κυρά θεοτόκο
εκοιλοπόνα,
εκοιλοπόνα
και παρακάλειε!
- Βοηθήσετέ με
αυτή τηνώρα
τη βλογημένη
και δοξασμένη,
μαμή να πάτε
μαμή να φέρτε.

3. Ώστε να πάσι
και να γυρίσουν
Χριστός γεννήθη,
σα νιο φεγάρι
σαν παλικάρι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: