Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

ΠΡΑΞΕΙΣ- ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Ο Ηρακλής γνωρίζουμε ότι εκτέλεσε τους 12 άθλους κατά διαταγή του Ευρυσθέα. Κατά τη διάρκεια ενός άθλου, καθώς πήγαινε να τον εκτελέσει ή καθώς γύριζε, του τύχαιναν εμπόδια, δυσκολίες, είτε συγκρούσεις με κακούργους ή με απειλητικά παράξενα όντα, γενικά καταστάσεις που έπρεπε να υπερνικήσει. Τα κατορθώματα αυτά αποτελούν τα "Πάρεργα". Όμως ο Ηρακλής έκανε και άλλα κατορθώματα έξω από τον κύκλο των 12 άθλων. Δεν ήταν με εντολή του Ευρυσθέα, αλλά ήταν αποτέλεσμα δικής του πρωτοβουλίας και ονομάζονται "Πράξεις".

Οι "Πράξεις" διακρίνονται στις εξής εκστρατείες:
στην Ανατολική Μεσόγειο και Μικρά Ασία: στην Τροία, κατά του βασιλιά Λαομέδοντα, στην Κω, κατά του βασιλιά Ευρύπυλου.
Στο Πελοποόνησο: στην Ήλιδα,κατά του βασιλιά Αυγεία, στην Πύλο, κατά του βασιλιά Νηρέα και στη Σπάρτη, κατά του βασιλιά Ιπποκόοντα.
Και τέλος μία στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία στους Δρύοπες και στους Λαπίθες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: